Volgauto_nw_ZwijZwij_150h.jpgIMG04969_nwSite.jpgSlider_GSM_4388_MolenArkel2_150h.jpgslideheader_AlbertSchweitzer.jpgslideheader_MedPlus.jpgVael-Ouwe_2014_10.jpgslideheader_SaniDump.jpgSlider_GSM_4189_voordestart150h.jpgslideheader_Ames.jpgIMG05065_nwSite.jpgslideheader_Baleco.jpgDeMol_ZwijdrechtseBrug_01.jpgslider_GSM_4516_natuur150h.jpgJoop_Schuringa_Classic_2014_35.jpgDeMol_JanJongman_01.jpgBaleco2014_crop.jpgOverdrachtVolgwagen_1902201_slider.jpgSlider_GSM_4299_2_achterkonten150h.jpgSlider_GSM_4476_onderweg150h.jpgslideheader_AALease.jpgIMG05049_nwSite.jpgslideheader_MagnaCura.jpgslideheader_Rogelli.jpgGroepsfoto_GSM_4625_slider150h.jpgslideheader_P&W.jpgslideheader_McDonalds.jpgslideheader_Plieger.jpg

Stichting Tegenkracht voor sport tegen kanker

LogoStichtingTegenkrachtStichting Tegenkracht zorgt voor het aanbieden van de juiste faciliteiten en begeleiding van sportieve activiteiten voor mensen tijdens de periode van kanker in de gedachte dat sport en bewegen een positief effect heeft op het fysiek gestel en dat men mentaal sterker de behandelingen van kanker kan doorstaan. Daarnaast komt het ten goede aan het herstelvermogen. Daarom helpt Tegenkracht, stichting kanker en sport, kankerpatiënten aan een sportplan op maat in samenwerking met bestaande fysio, sportaanbieders en centra.

Volgens Tegenkracht krijgen veel kankerpatiënten te maken met conditieverlies, vermoeidheid, angst, pijn en onzekerheid en actief revalideren helpt dit te verminderen.

Tegenkracht gaat uit van de sportwens va de patient. Het sportadvies hangt af van wat hij of zij wil en kan. Na het intakegesprek volgt een uitgebreide sportmedische keuring bij een aangesloten sportarts. Het sportmedisch advies, de persoonlijke wensen en doelstellingen bepalen het begeleidingstraject.

De sportbegeleiding op maat van Tegenkracht werkt waar mogelijk volgens de richtlijn ‘oncologische revalidatie’. Uit ervaring met meer dan duizend Tegenkracht-deelnemers blijkt dat men sneller herstelt. Ook de re-integratie gaat beter.

Voor de financiering van deze stichting is uiteraard geld nodig. Divers sportieve activiteiten doneren hun opbrengst aan de stichting Tegenkracht.

Dit jaar 2017 is er tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem besloten om de opbrengsten van de Goede Doelen Molentocht 19 augustus a.s. ten goede te laten komen aan de stichting Tegenkracht.

Tijdens (en voor) de inschrijving voor de Goede Doelen Molentocht zal aan de deelnemers -buiten de inschrijfkosten- een vrijwillige bijdrage worden gevraagd van minimaal 1 euro.

Behalve dat er aan de deelnemers een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, is het vanzelfsprekend mogelijk om de Goede Doelen Molentocht eenmalig te sponsoren voor de Stichting Tegenkracht. 

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Tegenkracht.